Oppretter klagenemnd for flypassasjerer

Nå kommer endelig en egen klagenemnd for flypassasjerer. Den nye nemnda blir trolig operativ før sommeren.Av de fem personene som skal sitte i nemnda, vil to komme fra Forbrukerrådet og to fra flyselskapene, skriver Aftenposten.