- Norge har ingen regionalpolitikk

— Regionane må stå opp mot regjeringa si sentraliseringslinje,seier Sp-veteranen som nå opnar for samanslåing av kommunar.