Dørum vil stoppe grådige advokater

Riksadvokaten sender i nær framtid ut et rundskriv der statsadvokater og politijurister pålegges å informere de siktede i straffesaker om tilståelsesrabatten.