Schiøtz og Stabell følger ikke Per Orderud

Cato Schiøtz og Harald Stabell underrettet tirsdag Eidsivatinglagmannsrett om at de ikke var villige til å prosedere slik PerOrderud har krevd.