Krev at bankkundar slepp strafferenter

Forbrukerrådet krev at bankane droppar strafferenter og gebyr forkundar som har overtrekt kontoane sine dei siste dagane.