Stebarnet blant barnehagane

I desse dagar skal vel ti prosent av 7500 barnehagebarn frå 0-3 år i Rogaland av garde til familiebarnehage. Barnehageforma som i førskulelærarutdanninga blir sett på som eit stebarn.