Keiko flyttet til Taknes

Spekkhoggeren Keiko ble torsdag flyttet fra Skålvikfjorden til Taknesbukta i Halsa, der han skal oppholde seg gjennom vinteren.