Lager sin egen vei utenom bomringen

Irritasjonen over bomringen på Nord-Jæren ble for stor. Nå bygger Sola-mannen Jan Inge Iversen sin egen vei over et jorde, utenom bomringen mellom Tjelta og Sandnes.