Kirkemo i nytt politiavhør

Ole Robert Kirkemo satt torsdag i politiavhør. Onsdag sa han i Eidsivating lagmannsrett at han visste hvem som sto bak trippeldrapet på Orderud gård.