Sjøforsvaret har landsatt to av tre skip

Sjøforsvaret har redusert flåtestyrken med mer enn 60 prosent etterat den kalde krigen ble avsluttet for 10 år siden.