- Krimøkning skyldes politireform

Kriminaliteten øker med opptil 38 prosent i noen deler av landet. Enkelte politiledere mener politireformen har skylda: Politifolkene sitter i møter og på skolebenken istedenfor å ta lovbrytere.