Riksrevisjonen slo alarm etter Normans pengebruk

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) brukte så store beløp på sine restaurantbesøk for statens regning at Riksrevisjonen slo alarm.