- Flere hundre krigsforbrytere i Norge

Norske myndigheter tror det kommer et tosifret antall krigsforbrytere til Norge hvert år og at flere hundre kan bo her i landet.