Landbruksministeren vil opprettholde beredskapen

Landbruksministeren sier det er en god nyhet at de foreløpige munn— og klovsykeprøvene fra dyr på Finnøy i Rogaland er negative.