Fire dyr syke i Finnøy-besetning

Ytterligere to dyr i besetningen på Spanne gård er blitt syke, men ingen av dyrene skal lide av munn— og klovsyke.