Fridtjof Frank Gundersen fornøyd med namsretten

Fridtjof Frank Gundersen er tilfreds med at fylkesvalgstyret iAkershus innen utgangen av måneden skal avgjøre hvilken liste somskal representere DLF i stortingsvalget til høsten.