LOs miljøpris til kollektivkampanje

Kollektivkampanjen ble satt i gang for å få flere til å bruke kollektivtransport. Fredag fikk Kollektivkampanjen LOs miljøpris for 2000.