Politiet oppklarte færre saker

Nær to av tre saker politiet i Norge avsluttet i første halvår i2003, ble ikke oppklart. Ikke siden første halvår i 1997 har norskpoliti oppklart så få saker som de gjorde de første seks månedene i2003.