Garantier for fortsatt flytrafikk

Flytrafikken i Norge og Europa vil neppe stanse i morgen.