«Uaktuelt for denne regjeringen»

Den såkalte straffelovkommisjonen foreslo blant annet at bruk av narkotika skal avkriminaliseres da innstillingen til endringer i straffeloven ble overlevert regjeringen nylig.