Ny kanal tvinges til nytt navn

Kanal4 skifter navn til Kanal 24 etter et nytt nederlag irettssystemet. Dermed tvinges den nye radiokanalen til å brukestore ressurser på å markedsføre et nytt navn bare en uke førsendestart.