Flere ringer til krisetelefonene

Både Kirkens SOS og Røde Kors-telefonen for barn og ungdom har fått flere telefoner i år enn i fjor. Men julen er ganske rolig.