Dropper 70 prosent boplikt

Stortinget kommer neppe til å følge Regjeringens forslag omskjerpet boplikt på gårdsbruk. Kravet om 70 prosent botid er troligfor sterk kost, også for Ap.