Sleper oppdrettslaks uten tillatelse

Flere oppdrettere i Flekkefjord har begynt å slepe merder med laksfor å unnslippe algene. Fiskeridirektoratet har ikke gitttillatelse til dette, og utelukker ikke at slepingen kan få etrettslig etterspill.