- Kirkemo Haukeland må frifinnes

— Det er ingen holdepunkter for at Kristin Kirkemo Haukelandmedvirket til trippeldrapene. Derfor må hun frifinnes, mener hennesforsvarer, Tor Kjærvik.