Lettere å varetektsfengsle voldsforbrytere

Det skal bli lettere å varetektsfengsle grove voldsforbrytere når de vanlige betingelsene for varetekt ikke er til stede. Det går Stortinget inn for.