Ville ekskludere begge Frp-nestformennene i Hordaland

Begge nestformennene i Hordaland Fremskrittsparti ble forsøkt ekskludert fra partiet mandag kveld.