Uværet over i Nordland

Uværet som herjet deler av Nordland fredag og lørdag ser ut til å være over.