Aktuelle lover mot terror

§ Tillate skjult fjernsynsovervåkning, telefonkontroll og annen kommunikasjonskontroll for å forebygge terrorhandlinger altså uten konkret mistanke om kriminell handling.