Lover Kirken 30 nye prester

30 nye prestestillinger, i tillegg til de fem som ble lansert i Aps budsjettforslag. Det lovet kirkestatsråd Valgerd Svarstad Haugland på Kirkemøtet i går.