Uteliggerne får julerøyk likevel

Kirkens Bymisjon har bestemt seg for å fortsette sin lange tradisjon med å dele ut juletobakk til fattige, til tross for Statens Tobakksskaderåds protester.