Må betale moms for redningsaksjoner

Frivillige hjelpekorps som rykker ut for å hjelpe folk i nød, må betale moms på redningsutstyret de kjøper. Innsamlede midler går med til å betale avgift til staten.