Tror Frelsesarmeens barn og unge får statsstøtte

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten tror Barne— og likestillingsdepartementet vil omgjøre vedtaket om å nekte Frelsesarmeens barn og unge statsstøtte.