FFO skuffet over Nav-utsettelse

Regjeringen har besluttet at de delene av Nav-reformen som omhandler attføring og rehabilitering skal utsettes. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er skuffet over beslutningen.