TV 2 må kutte 135 stillinger

TV 2 kutter 135 årsverk før nyttår som et ledd i en innsparing på 150 millioner kroner på årsbasis.