To ferske milliarder i statsbudsjettet

Veksten i kommunenes samlede inntekter neste år blir 8 milliarder kroner — 2 milliarder mer enn varslet i vår.