Folk åpner lommeboka for flomofrene

Hjelpeorganisasjonene får inn stadig mer penger til flomofrene i Pakistan.