• Vikingskipet på Hamar fylles med vann for at flommen ikke skal ta det. Først om en drøy uke er flomtoppen i Mjøsa nådd, ifølge NVEs prognoser. Cornelius Poppe, Scanpix

«Flommen skal vare lenger»

Flomtoppen på rundt 7 meter i Mjøsa er ventet å komme noe senere enn tidligere anslått. Flommen ligger imidlertid ikke an til å bli like stor som i 1995.