Systemene på Ahus fungerer igjen

Etter 14 timer uten telefon— og datasystemer kunne Akershus universitetssykehus avblåse katastrofeberedskapen og åpne for ordinær drift klokka 13 søndag.