Rumenske kriminelle sendes hjem for soning

Stortinget slutter seg enstemmig til en avtale mellom Norge og Romania om hjemsendelse av rumenske kriminelle til soning i hjemlandet.