Yara-ledelsen har mistanke om flere pengetransaksjoner

Yara-ledelsen har mistanke om at det ble foretatt flere tvilsomme pengetransaksjoner til tredjepart under selskapets etablering i Libya.