Ny instruks kan åpne grensen for Maria Amelie

Justisdepartementet har laget en ny instruks til UDI som gjør at personer som har brutt utlendingsloven, likevel kan søke arbeidstillatelse i Norge. Dermed kan trolig Maria Amelie vende tilbake.