ESA-bot kan bli kostbar for Posten

Posten Norge fikk onsdag en bot på 102 millioner kroner av EFTAs kontrollorgan ESA. Beløpet kan raskt bli femdoblet når erstatningssaken kommer opp for Oslo tingrett.