Småbrukarlaget krever ny politisk kurs

Norsk Bonde— og Småbrukarlag ber landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) stake ut en ny politisk kurs.