Krever at staten må betale for vern av hubro

Sør-Trøndelag fylkeskommune krever at staten må betale kostnadene ved å endre en planlagt veitrasé for å verne hekkeplasser for hubro på Dolmøya i Hitra kommune.