Setter spørsmålstegn ved skipstype

Stiftelsen Skagerrak har anmodet nærings— og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) om en videreføring av undersøkelseskommisjonens arbeid etter Bourbon Dolphins forlis utenfor Shetland 12. april 2007.