Norge mangler planer for å møte pandemi

Helsemyndighetene i Norge vet ikke hvor mange kommuner som i dag har konkrete pandemiplaner, og Norge har sikret seg mindre medisinmengder i forhold til folketallet enn andre land.