Vegdirektøren meget fornøyd med transportplanen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan