Partisjelen synges inn på landsmøtene

Alle norske partier har sin helt spesielle partikultur. Det kommer kanskje klarest til uttrykk når landsmøtene setter inn og politikerne begynner å synge.