Frp: - Sunde tør ikke gjøre jobben sin

Fremskrittspartiet mener det er en «operativt kastrert» forsvarssjef Harald Sunde som gir sine råd ut fra økonomiske, ikke fagmilitære betraktninger.